Project Description

De danske Landbrug. Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688

/af/ Henrik Pedersen (udarb.)

Landbohistorisk Selskab 1975