Project Description

At være almuen mægtig

De jyske bønder og øvrigheden på reformationstiden
/af/ Hans Henrik Appel

Landbohistorisk Selskab 1991