Project Description

Ploughing implements and tillage practices in Denmark from the Viking period to about 1800

Experimentally substantiated by Grith Lerche. Disputats
/af/ Grith Lerche

Poul Kristensens Forlag 1994

Resumé:
Værket er forfatterens mangeårige arbejde med muldfjælsploven og højryggede agre. Ploven ses som den der ændrede det agrare grundlag for det vesteuropæiske samfund fra vikingetiden. Forfatteren belyser det med udgangspunkt i de mange fund af plovrester på museerne og bruger det som grundlag for at rekonstruere en plov og pløje nogle højryggede agre. Eksperimenterne er grundlag for studier af slid på plovkonstruktionen og pløjemetoder, samtidig med at det giver grundlag for agerstudier i felten. Det kan sammenholdes med opmålinger af bevarede agersystemer i Bromme Plantage på Vestsjælland.