Project Description

Præsteindberetninger til Ole Worm, bind 2

Indberetninger fra Århus, Fyns og Lunde stifter 1623-25
/af/ Frank Jørgensen (udg.), Solveig Kousgård Sørensen (udarb.), John Kousgård Sørensen (udarb.)

Landbohistorisk Selskab 1974