Project Description

Præsteindberetninger til Ole Worm, bind 1

Indberetninger fra Ålborg og Ribe stifter 1625-42
/af/ Frank Jørgensen (udg.)

Landbohistorisk Selskab 1970