Project Description

Kulturhistorisk Inddeling af Landskabet

/af/ Erland Porsmose, Per Grau Møller

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1997

Resumé:
En bog i rapportserien “Kulturhistorien i Planlægningen”. Den er et forsøg på at lave en bygdeinddeling af landskabet i ager-, skov-, hede- og kystbygder. Grundlaget er dels 1688-matriklen og Videnskabernes Selskabs kort. Det vil sige det lavteknologiske landbrug ved slutningen af dyrkningsfællesskabet, hvor vi har datamateriale til at kunne få udsagn om landskabets udnyttelse. Rapporten indeholder udover en beskrivelse af bygdebegrebet og den GIS-baserede metode også mange landsdækkende kort der viser bearbejdede data fra 1688-matriklen, f.eks. opdyrkningsgrad, gård- og hustæthed, hovedgårdenes udbredelse mm. Rapporten er lavet som planlægningsgrundlag for arbejde med kulturmiljøer.