Project Description

Lovene gives kraft

En biografi af Christian Colbiørnsen
/af/ Claus Bjørn

Landbohistorisk Selskab 1995

Resumé:
Bogen er beretningen om Christian Colbiørnsen (1749-1814), der fra beskedne kår arbejdede sig frem til at præge arbejdet i Den store Landbokommission, fra 1788 at være en af reformtidens mest indflydelsesrige embedsmænd og fra 1804 til sin død beklæde det højeste juridiske embede – stillingen som justitiarius (præsident) i Højesteret. Christian Colbiørnsen var en sammensat personlighed, rigt udrustet og på samme tid en skikkelse, der befandt sig i en stadig konflikt med sine omgivelser. Christian Colbiørnsen placerede sig selv så centralt i sin tid, at han udfordrede den.