Project Description

Skiftet efter rigsråd Eske Brock 1626

/af/ C. Rise Hansen (udg.)

Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie, Dansk Videnskabs Forlag 1965