Project Description

Præsteindberetninger om fæstegods m.v. i Vendelbo stift 1568 og 1599

/af/ C. Rise Hansen (udg.)

Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. I kommission hos Dansk Videnskabs F 1964