Project Description

Familie- og arbejdsliv på landet ca. 1870-1900

En undersøgelse af ægteskabsdannelse, familieforøgelse og arbejdsliv med særlig henblik på ændringerne i kvindernes arbejde
/af/ Bodil K. Hansen

Landbohistorisk Selskab 2006

Resumé:
I de sidste tre årtier af 1800-tallet foregik der en rivende udvikling på landet. I bogen sammenholdes familie- og arbejdslivet med nybrud inden for samfundets kulturelle og økonomiske liv. Der fokuseres på udviklingen fra arrangerede ægteskaber mod kærlighedsbetonede ægteskaber, ligesom børnerigdommen og tiltag til familieplanlægning belyses. En væsentlig rolle spillede også arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder. Her påvises et klart skifte inden for mejeriområdet, som var en udpræget kvindearbejdsplads. Men da mejeriprodukter begyndte at få større betydning, trængte mændene efterhånden kvinderne ud – særligt kom til det udtryk ved besættelsen af mejeribestyrerstillingerne. Bogen kommer vidt omkring både tids- og emnemæssigt som topografisk. Forholdene sammenlignes i tre udvalgte områder: Holbækegnen med Merløse-Tuse Herred, Møns Herred og Ulfborg-Hind Herred i Vestjylland. Bogen giver en dyb indsigt i mange af de forhold, de fleste af vore formødre har gennemlevet på en tid, hvor flertallet af befolkningen boede på landet.