Project Description

Kontinuitet og vækst

Landbrugets strukturelle udvikling på Falster 1760-1810. En historisk-statistisk undersøgelse
/af/ Bo Johansen

Landbohistorisk Selskab 1994

Resumé:
Hvordan udviklede bondebruget sig umiddelbart før og under de store landboreformer i 1700-tallet? Forfatteren har undersøgt en række sogne på Falster og viser på dette grundlag, at der var tale om en langsom, men stadig fremgang gennem hele anden halvdel af 1700-årene.

Kvægpesten slog ganske vist hårdt, men Bo Johansen kan vise, at tilstanden forbedredes på alle andre områder. Bygningerne blev større, indbo og redskaber mere værdifulde. Det besåede, dvs. dyrkede areal, blev udvidet, og et større befolkningstal kunne ernære sig i de undersøgte sogne på falster.

Bo Johansens arbejde er en statistisk bearbejdelse af et omfattende datamateriale fra sidste halvdel af 1700-tallet og et væsentligt indlæg i den løbende diskussion om baggrunden for det danske landbrugs spring fremad og “den danske model”.