Project Description

Bondefiskere og strandsiddere

Studier over de store sæsonfiskerier 1350-1600
/af/ Bjarne Stoklund

Landbohistorisk Selskab 2000

Resumé:
I perioden fra ca. 1350 til 1600 var fiskeriet et vigtigt erhverv i Danmark, og danske fisk blev sat på bordet i store dele af Europa. Det gælder navnlig sild, nedsaltet i tønder, som købmænd fra Lübeck gjorde til et kvalitetsprodukt, men også tørrede torsk og flyndere fra den jyske vestkyst, som bl.a. blev afsat i Hamborg.

Det var imidlertid et fiskeri, der var meget anderledes end det, vi kender fra nyere tid. Kun i købstæderne og på godserne var der nogle få mennesker, som levede af fiskeriet året rundt. Eksporten var baseret på de store sæsonfiskerier, som foregik fra fiskelejer, der var præget af hektisk aktivitet i nogle måneder, men som resten af året lå øde hen. I disse fiskerier deltog såvel købstadsfolk som bønder, for hvem fiskeriet indgik i et sammensat erhvervsmønster. Mange af disse bondefiskere havde skuder, som desuden blev anvendt i en blomstrende bondehandel.

Ud fra det spredte kildemateriale, som står til rådighed, tegner forfatteren et billede af fiskeriets teknik og organisation, forsøger at indkredse fiskernes geografiske og sociale rekrutering og diskuterer de ændringer, som fandt sted på dette område i løbet af 1500-tallet.