Project Description

Statshusmandsbrugene i Flødstrup sogn på Østfyn – et kulturmiljø under forandring

/af/ Anette Jensen

Landbohistorisk Selskab, Kertemindeegnens Museer 2001

Resumé:
I 1923 og 1925 blev der oprettet 48 nye husmandshjem i Flødstrup sogn på Østfyn. Jorden til udstykningen kom fra Flødstrup præstegård samt de to små godser Hannesborg og Rørbæk. Husmandskolonierne forandrede Flødstrup sogn; det åbne godslandskab fik en finkornet struktur, 48 nærmest identiske statshusmandsbrug blev opført i den såkaldte “Bedre Byggeskik-stil”, og 171 mennesker flyttede til sognet i løbet af kort tid.

I bogen beskrives oprettelsen af statshusmandsbrugene i Flødstrup sogn. Hvem var de nye statshusmænd? Hvad karakteriserede nhyindretningen af landskabet og den nye bebyggelse? Dernæst omtales afviklingen af statshusmandsbrugene som selvstændige landbrug, og på den baggrund undersøges forholdene i dag. Bogen er således et også et bidrag til den aktuelle debat om kulturmiljøerne i vore omgivelser.