Project Description

Husmændene – landboreformernes tabere?

Et studie i fæstehusmændenes vilkår på Erholm-Søndergårde fra landboreformer til husmandslove 1770-1850
/af/ Anders Vægter Nielsen

Landbohistorisk Selskab 1991

Resumé:
I tidsrummet 1770-1850 ændredes det danske landbosamfund på flere grundlæggende punkter. Nogle nøgleord for perioden er: Landboreformer, landbrugskrise og kornsalgstid. Ikke mindst landboreformerne har optaget historikerne, og oftest anses de for at være én af hovedårsagerne til gårdmændenes sociale og økonomiske fremgang i perioden. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan det på samme tid gik de små på landet, husmændene og landarbejderne. Deres forhold er i ringe grad undersøgt. Blev landbounderklassen “udviklingens stedbørn”?

Her præsenteres for første gang en samlet undersøgelse af hvordan det gik en gruppe af husmænd såvel under som efter landboreformerne. Med udgangspunkt i aspekter som fæsteforhold (herunder husmændenes pligtarbejde), erhvervsforhold, boligforhold og velstandsforhold vises det, hvorledes vilkårene på adskillige punkter blev radikalt forandret for fæstehusmændene under det vestfynske gods Erholm-Søndergårde i perioden 1770-1850.