Project Description

Et spørgsmål om suverænitet?

Danmark, landbruget og Europa 1950-53
/af/ Anders Thornvig Sørensen

Landbohistorisk Selskab 1998

Resumé:
Denne bog omhandler Danmarks stillingtagen til Hollands og Frankrigs udspil i årene 1950-53 til oprettelsen af et overnationalt europæisk samarbejde på landbrugsområdet. Da Fællesmarkedet (EF) blev oprettet ved Rom-traktaten i 1957, blev det de hollandsk-franske udspil fra 1950-53, der dannede grundlaget for det europæiske landbrugssamarbejde.

De hollandsk-franske udspil bragte Danmark i en svær situation, eftersom England dengang – ligesom ved Rom-traktaten i 1957 – ikke agtede at deltage i et overnationalt europæisk samarbejde. England var den største enkeltaftager af danske landbrugsvarer, men nationerne på fastlandet aftog samlet en betydelig del af landbrugseksporten,og især Tyskland, Belgien, Luxembourg og Italien sammen med Frankrig og Holland indgik en overnational “landbrugsunion”. Danmark risikerede således at se sine to hovedaftagere, England og fastlandet, gå hver sin vej, ligesom i 1957.

Hvilken side skulle Danmark i så fald vælge? Den oprindeligt klart engelsk-orienterede danske stillingtagen til dette spørgsmål blev i løbet af 1952 præget af en dyb intern splittelse, der var en forløber for debatten om EF fra 1957. Bogen kortlægger og analyserer dette forløb 1950-53 på grundlag af et omfattende kildemateriale fra danske og hollandske arkiver, dels hos landbrugets organisationer, dels i landbrugs- og udenrigsministerium.