Landbohistorisk Selskab
Bogsalg Selskabet
Bestillingslisten er tom

Landbohistorisk Selskabs forlagsvirksomhed og bogsalg er ophørt pr. 1. januar 2016, og der ekspederes ikke flere bestillinger herfra. De ikke udsolgte kildeudgaver kan fremover købes hos Kildeskriftselskabet. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie via dette link.

Seneste bøger fra Landbohistorisk Selskab

Bogsøgning


Søgeord:

Omslag til De, der tog teten De, der tog teten
Danske landbokvinder i menighedsråd, værgeråd og hjælpekasser 1903-1930
af Merete Bo Thomsen

Landbohistorisk Selskab 2015
Løssalg:  kr. 148,-

I 1909 kunne danske kvinder for første gang deltage i de lokale kommunalvalg, både som vælgere og som kandidater. I landkommunernes sogneråd blev der imidlertid kun indvalgt ganske få kvinder. Kønsrollerne på landet var tilsyneladende så indgroede, at der skulle mere end en ny valglov til at få landbokvinderne til at begive sig ind på mændenes hidtidige domæner: det lokale styre. Billedet ser imidlertid noget anderledes ud, hvis man i stedet ser på landbokvindernes engagement i de lokale menighedsråd, værgeråd og hjælpekasser, hvortil de blev valgbare allerede i 1903, 1905 og 1908. Denne bog undersøger landbokvindernes repræsentation i disse tre råd, der tog sig af den lokale kirke, af vanskeligt stillede børn og af økonomisk værdigt trængende. Den afslører, hvem de valgte kvinder var, og under hvilke betingelser de engagerede sig. Undersøgelsen koncentrere sig om 35 kommuner i de daværende Ringkøbing og Århus amter.

 
Omslag til Sociale relationer i en brydningstid Sociale relationer i en brydningstid
Faddere og forældre i et dansk landbosamfund 1750-1830
af Asbjørn Romvig Thomsen

Landbohistorisk Selskab 2015
Løssalg:  kr. 198,-
Bogklub:  kr. 138,-

Landbosamfundet befandt sig i perioden omkring 1800 i en brydningstid: landboreformer og befolkningsvækst gjorde hver især deres til, at de socioøkonomiske strukturer blev brudt op og nye dannet. Der kom større skel mellem folk – og det afgørende var, om man ejede noget af den nye mangelvare eller ej: jord. Denne udvikling er velkendt. Men spørgsmålet er, om landbefolkningen selv opfattede disse forandringer lige så tydeligt, som historikere siden har kunnet konstatere dem. I denne bog går forfatteren under huden på datidens bønder og ser på, hvad kilderne kan fortælle om deres sociale rela-tioner: kan vi ud af dem se, om de økonomiske forandringer også slog igennem i forhold til, hvem landalmuen ønskede at omgås i det daglige? Det kan vi. Og alt tyder på, at landbefolkningen havde helt styr på, at samfundet var ved at ændre sig.

 
Omslag til Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525 Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525
af Ole Færch (udg.)

Landbohistorisk Selskab 2014
Løssalg:  kr. 168,-
Bogklub:  kr. 120,-

Efter Christian 2.s fald udpegede den nye konge, Frederik 1., den gejstlige Claus Gjordsen til sin danske kansler. En vigtig opgave for kansleren var at skaffe overblik over kongens indtægter af lenene, og han foranledigede udarbejdelse af forskellige registre til dette formål, bl.a. det her udgivne register fra ca. 1525. Registeret er en samling afskrifter af jordebøger over kongeligt gods indsendt af lensmændene i adskillige len. Registeret er omfattende og detaljeret med oplysninger om i alt knap 3.000 gårde, formentlig svarende til omkring 17% af kronens jordegods. Gårdenes brugere registreres med angivelse af deres navne, afgifter m.v. Disse fyldige oplysninger er en enestående kilde personalhistorien, lokalhistorien og landbrugshistorien. Det omfattende register dækker i alt 27 len og med sine 46 herreder ca. ¼ af landets herreder fra Jylland over Fyn, Lolland og Sjælland til Skåne. En geografisk spredning, som bl.a. gør det muligt at sammenligne afgifternes sammensætning i forskellige egne af landet. Udgaven er en direkte ordret afskrift af registerets i alt 390 sider. Hertil kommer oplysninger om de enkelte len og redegørelse for de forekommende afgiftstyper. Bogen afsluttes med stednavne- og personnavneregistre.

 
Omslag til Godsejerens ret. Godsejerens ret.
Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved Clausholm birkeret
af Dorte Kook Lyngholm

Landbohistorisk Selskab 2013
Udsolgt

Bogen omhandler den dobbeltrolle, som danske adelige godsejere spillede i enevældens lokale retsvæsen som både ’offentlig’ juridisk myndighed og privat part i retstvister på landet. Den indeholder en kortlægning af den relevante lovgivning i perioden 1683-1770, og går samtidig tæt på den daglige lokale retspleje på et udvalgt gods med et casestudie fra Clausholm birkeret i 1750’erne. Her inviteres læseren indenfor i tingstuen på Clausholm til forhandlinger om alt fra dagligdags efterlysninger af bortkomne dyr til mere spektakulære retstvister om sædelighedsforbrydelser og tyveri. Bogen – der er en revideret udgave af forfatterens ph.d.-afhandling – er den første systematiske danske fremstilling af emnet. Den viser bl.a., hvorfor godsejernes retsudøvelse ikke udelukkende skal forstås som et udslag af vilkårlig magtanvendelse, men derimod som et centralt og integreret led i det danske retsvæsen i 1700-tallet.

 
Flere bøger
rolex replica uk replica watches sale rolex replica uk rolex replica rolex replica sale